Sök på webbplatsen

Rehabiliteringskedjan förkortade sjukskrivningarna

Pressmeddelande 13 januari 2010

Att pröva den sjukskrivnes arbetsförmåga leder till att fler börjar arbeta. Det visar en ny rapport från ISF som studerar rehabiliteringskedjans första år.

Den 1 juli 2008 infördes den s.k. rehabiliteringskedjan i sjukförsäkringen. Den innebär att den sjukskrivnes arbetsförmåga ska prövas den 91:a och 181:a sjukskrivningsdagen. Rapportförfattaren visar att prövningen dag 181 lett till att många sjukskrivna börjat arbeta igen. Prövningen vid 91 dagar leder också till att fler börjar arbeta, men den effekten är inte riktigt lika stor och innebär framför allt deltidsarbete.

Ökade drivkrafter leder till att fler börjar arbeta

Rapportförfattaren menar att det är själva tidsgränserna som lett till att fler börjar arbeta, och inte i första hand Försäkringskassans nya arbetsrutiner.

- Jag studerar reformens första tid då Försäkringskassan tillämpade de nya reglerna i begränsad omfattning. Effekterna uppstår dessutom redan före prövningen, säger Pathric Hägglund, som är författare till rapporten.

Skillnad mellan storstäder och mindre kommuner

Prövningen har framför allt betydelse i större städer. I mindre kommuner finner rapportförfattaren inte några effekter på återgången till arbete. En förklaring kan vara att de mindre städerna har en sämre arbetsmarknad. Den sjukskrivne har färre alternativ och därför svagare drivkrafter att börja arbeta igen.

- Jag ser också en tendens till större effekter för äldre än för yngre. De har en bättre förankring på arbetsmarknaden och verkar ha större möjligheter att börja arbeta igen, säger Pathric Hägglund.

Studiens upplägg

När rehabiliteringskedjan infördes, omfattade de nya reglerna inte alla sjukskrivna. Personer som blev sjukskrivna med några dagars mellanrum lydde under olika regler under en övergångsperiod. Rapporten utnyttjar detta och jämför anställda som blev sjukskrivna sista veckan i juni respektive första veckan i juli 2008.  

Rapport   2010:1

Rapporttitel

Rehabiliteringskedjans effekter på sjukskrivningstiderna

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.