Sök på webbplatsen

Regeringsuppdrag som ISF redovisar under 2018

Pressmeddelande 8 januari 2018

ISF genomför granskningar på uppdrag av regeringen, vilket regleras i det årliga regleringsbrevet från regeringen till myndigheten. Nedan listas de regeringsuppdrag som ISF redovisar under 2018. Utöver regeringsuppdragen utför ISF egeninitierade granskningar. Alla granskningar hittar du under Pågående projekt.

Dessa regeringsuppdrag redovisar ISF under 2018

Uppföljning av Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens kvalitetsutvecklingsmodell (januari) Läs mer

Försäkringskassans handläggning av familjeförmåner inom EU (februari) Läs mer

Uppföljning av nya regler för personer med assistans och assistansersättning (februari) Läs mer

Kontroller vid gränsöverskridande situationer (mars) Läs mer

Uppföljning av Försäkringskassans arbete med riktade kontroller (mars) Läs mer

Social problematik i samband med sjukskrivningar (maj) Läs mer

Skillnad i utträde från arbetsmarknaden mellan kvinnor och män (maj) Läs mer

Utvärdering av steglös avräkning vid sjukersättning (maj) Läs mer

Egenföretagare och tjänstepension (november) Läs mer

Uppföljning av 2016 års reform om underhållsbidrag och underhållsskyldighet (december) Läs mer

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.