Sök på webbplatsen

Regeringen bör införa lagstöd som möjliggör att kvaliteten i den personliga assistansen kan granskas

Pressmeddelande 28 februari 2018

Försäkringskassan har begränsad möjlighet att följa upp assistansverksamheters verkliga innehåll. Frågan om personlig assistans utförs med tillräcklig kvalitet har närmast helt lämnats till brukaren av lagstiftaren. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) som på uppdrag av regeringen har följt upp de regeländringar som gäller personlig assistans som infördes 2013.

De senaste åren har det rapporterats om fusk och felaktigheter i den personliga assistansen. Och riksdagen har genomförts olika lagändringar för att komma tillrätta med missbruket.

 – Efterhand har man tvingats reglera personlig assistans på olika sätt. För att få bort oseriösa företag infördes till exempel 2012 krav på tillstånd för att få bedriva assistansverksamhet. Nu är det hög tid att också säkra att alla brukare får tillräckligt bra personlig assistans för pengarna.

Det säger Tomas Agdalen, projektledare för den granskning där ISF undersökt hur Försäkringskassans implementerat de lagändringar som infördes 2013. Dessa ändringar var av en mer administrativ karaktär. Nu behövs mer handfasta regler.

När personlig assistans infördes 1994 stod brukare som direkt kan utöva självbestämmande över sitt personliga stöd i fokus. Därför reglerade lagstiftaren varken vilka som får vara assistansanordnare eller med vilken kvalitet personlig assistans ska utföras.

Personlig assistans är en stödförmån som betalas ut i kontanter av Försäkringskassan. De flesta brukarna köper personlig assistans av assistansföretag för pengarna. Det handlar om cirka 26 miljarder kronor per år som betalas ut i assistansersättning till drygt 16 000 personer.

Mot bakgrund av förmånens uppbyggnad och syfte saknas i allt väsentligt möjligheter för Försäkringskassan och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att granska med vilken kvalitet personlig assistans utförs av assistansanordnarna. Kommunerna och Försäkringskassan är fortfarande i huvudsak bara finansiärer av personlig assistans.

ISF rekommenderar därför regeringen att överväga att införa lagstöd som tillåter att IVO granskar med vilken kvalitet personlig assistans ut­förs.

 Sammanfattning

 Rapporten i korthet (2 sidor)

Hela rapporten finns även att läsa och ladda ner online. Se länk till höger på sidan.

Rapport   2018:4

Rapporttitel

Åtgärder för att begränsa fusk och felaktigheter i assistansersättningen

Kontaktperson

Tomas Agdalen 08-58 00 15 62

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.