Sök på webbplatsen

Reformerat bostadsbidrag ökade arbetsutbudet

Pressmeddelande 20 mars 2012

En övergång till individuella inkomstgränser i bostadsbidraget som genomfördes i slutet av 1990-talet ökade arbetsutbudet och minskade beroendet av försörjningsstöd (tidigare socialbidrag). Antalet skilsmässor minskade också. Detta konstateras i en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

Regelförändringen om individuella inkomstgränser som genomfördes redan 1997 innebär att det inte bara är hushållets totala inkomst som är avgörande för hur stort bostadsbidrag ett hushåll är berättigat till. Det spelar också roll hur hushållets inkomster är fördelade mellan makarna. Ett hushåll där inkomsten är ojämnt fördelad mellan hushållsmedlemmarna får ett lägre bostadsbidrag än ett hushåll där inkomsten är mer jämnt fördelad. Reformen innebar att bostadsbidraget minskade för många hushåll.

Ett huvudmotiv bakom regelförändringen var att göra det lönsammare med förvärvsarbete. Det ansågs inte rimligt att subventionera familjer där någon av föräldrarna själv väljer att vara hemma på hel- eller deltid.

Utvärderingen visar att reformen var framgångsrik när det gäller att öka deltagandet i arbetslivet, och då i synnerhet för kvinnor. Belastningen på försörjningsstödet ökade visserligen det första året, men redan det andra året försvann denna ökning, och det tredje året minskade belastningen.

En farhåga som man hade före reformen var att vissa hushåll skulle lockas att skenseparera, eftersom det blev fördelaktigt att vara ensamstående. Antalet skilsmässor i den grupp som berördes av reformen minskade dock, sannolikt därför att inkomsterna blev högre och stabilare. Den samlade bedömningen är alltså att reformen var lyckad.

 

Rapport   2012:6

Rapporttitel

Ekonomiska drivkrafter i bostadsbidragssystemet

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.