Sök på webbplatsen

Reform ledde till färre sjukanmälningar bland egenföretagare

Pressmeddelande 18 juni 2013

Den 1 juli 2010 förlängdes karenstiden i sjukförsäkringen från 1 till 7 dagar för egenföretagare. Regeländringen ledde till att färre blev sjukskrivna längre än 7 dagar. Det visar en effektutvärdering genomförd av Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

Förlängningen av karenstiden i sjukförsäkringen har medfört att cirka 20 procent färre egenföretagare än innan reformen påbörjar en sjukskrivning som varar längre än 7 dagar. Det finns även en statistiskt säkerställd minskning av sjukskrivningar längre än 4 veckor. 

– Karenstiden i sjukförsäkringen utgör en tröskel att sjukanmäla sig. När karenstiden höjdes från 1 till 7 dagar höjdes denna tröskel, vilket också lett till att färre egenföretagare väljer att sjukanmäla sig, säger Niklas Österlund, författare till rapporten.

Egenföretagare är även efter reformen sjukskrivna i större utsträckning än företagare med eget aktiebolag, men skillnaderna mellan grupperna har minskat. Aktiebolagsägares sjuklöneansvar gentemot sig själva de 2 första veckorna i en sjukperiod, som de kan uppfatta som en karenstid, är en möjlig förklaring till de återstående skillnaderna.

En annan förändring som trädde i kraft den 1 juli 2010 var att beräk-ningssättet för tillfällig föräldrapenning vid vård av barn (VAB) ändrades för egenföretagare, vilket medförde markant högre ersättning vid vård av barn. Någon större förändring i användningen av tillfällig föräldrapenning har dock inte registrerats.

– En tolkning av detta resultat är att ersättningens storlek har liten betydelse för egenföretagares benägenhet att använda tillfällig föräldrapenning för vård av barn. Att egenföretagare vabbar så mycket mindre än företagare med eget aktiebolag och anställda förklaras helt enkelt av andra faktorer, säger Niklas Österlund.

Sedan den 1 januari 2013 kan egenföretagare välja att ha 1 karensdag. Egenföretagare kan också välja att ha så många som 90 karensdagar. Egenföretagarnas valfrihet har inte studerats i denna rapport.

 

Rapport   2013:10

Rapporttitel

Sju dagars karens i sjukförsäkringen för egenföretagare

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.