Sök på webbplatsen

Rättssäker förvaltning?

Pressmeddelande 21 juni 2010

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har som uppgift att värna rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet. Med anledning av detta tog inspektionen initiativ till en sektorövergripande konferens den 23 april 2010. Syftet med konferensen, där ca 100 personer deltog, var att precisera innebörden av begreppet rättssäkerhet för att diskutera hur rättssäkerheten inom förvaltningen ska kunna säkerställas.

En rapport ”Rättssäker förvaltning?” har nu framställts med utgångspunkt från konferensens innehåll. Eventuella sakfrågor i rapporten besvaras av respektive skribent:

Ulrik von Essen (docent i offentlig rätt vid Stockholms universitet),

Olof Ställvik (jur.dr och verksam vid Riksdagens utredningstjänst),

Lena Marcusson (professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet),

Hans-Gunnar Axberger (JO – Riksdagens Ombudsmän),

Claes Jansson (enhetschef LO-TCO Rättsskydd) samt

Anna-Karin Lundin (regeringsråd).

Allmänna frågor kan ställas till ISF:s generaldirektör Per Molander (08-58 00 15 01).

Konferensen avslutades med en paneldiskussion där följande personer medverkade:

  • Vilhelm Andersson (rättschef Skatteverket),
  • Adriana Lender (generaldirektör Försäkringskassan),
  • Eva Nordqvist (chefsjurist Försäkringskassan) och
  • Agneta Widerståhl (vice stadsjurist Stockholms stad).

Rapport   2010:4

Rapporttitel

Rättssäker förvaltning?

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.