Sök på webbplatsen

Politisk majoritet betydelselös i socialförsäkringsnämnderna

Pressmeddelande 11 juni 2014

Regeringen avvecklade socialförsäkringsnämnderna år 2008. Målet var att öka rättssäkerheten och effektiviteten i beslutsfattandet. En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) visar att det politiska inslaget i nämnderna inte hade någon betydelse för besluten i nämnderna. Socialförsäkringsnämnderna utgjorde därför inget hot mot rättssäkerheten.

 Nämnderna fattade beslut om flera av de ersättningar som betalas ut från Försäkringskassan, bland annat sjuk – och aktivitetsersättning (tidigare förtidspension). I dag fattas besluten av en tjänstman vid Försäkringskassan efter föredragning. Nämnderna bestod av ledamöter som nominerades av bland annat de politiska partierna.

– Nämndernas ledamöter skulle dock inte driva sina partipolitiska intressen utan var ”allmänhetens företrädare” som skulle garantera insyn och öppenhet i beslutsfattandet. Den typen av inslag saknas i Försäkringskassans beslutsfattande kring ersättningarna i dag, säger Nina Granqvist.

ISF har undersökt om den politiska sammansättningen i socialförsäkringsnämnderna hade någon betydelse för vilka beslut som fattades. Rapportens huvudresultat är att den politiska sammansättningen inte påverkade socialförsäkringsnämndernas beslut om sjuk- och aktivitetsersättning: det fanns inga systematiska skillnader mellan nämnder med olika politisk majoritet.

Socialförsäkringsnämnderna stod för en form av beslutsfattande som har en lång tradition i svensk förvaltning, nämligen lekmannainflytande. Under senare år har lekmannainflytandet minskats i den statliga förvaltningen utan att konsekvenserna av detta har studerats. ISF:s studie kan därför också ha relevans för den diskussion som pågår inom andra områden än socialförsäkringssektorn.

Rapport   2014:8

Rapporttitel

Tjugo år av socialförsäkringsnämnder

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.