Sök på webbplatsen

Personer som använder steglös avräkning arbetar mer och mer

Pressmeddelande 25 maj 2018

Personer som beviljades sjukersättning (förtidspension) före den1 juli 2008 har möjlighet till inkomst av arbete genom så kallad steglös avräkning. Cirka 8 000–10 000 personer per år använder sig av denna möjlighet, men de flesta arbetar bara så mycket att de inte riskerar att behöva återbetala sjukersättningen. Samtidigt går de miste om en inkomstförstärkning som ett eventuellt ytterligare ökat arbetsutbud ger. Det visar en granskning som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) gjort på uppdrag av regeringen.

Steglös avräkning innebär att kvinnor och män som beviljades sjukersätt­ning före den 1 juli 2008 kan ha inkomst av arbete och ändå ha kvar sin rätt till ersättning. År 2018 kan personer med hel sjukersättning tjäna upp till 45 500 kronor utan att det påverkar den utbetalda sjukersättningen. Men det finns ett tak för hur hög inkomsten får vara. När sjukersättning tillsammans med arbetsinkomst överstiger 364 000 kronor minskas sjukersättningen krona för krona. När steglös avräkning infördes år 2009 hade drygt 400 000 personer rätt att använda sig av steglös avräkning och för två år sedan hade antalet minskat till 190 000 personer.

– Det finns goda skäl för att personer med sjukersättning ska kunna pröva sin arbetsförmåga. Men det finns stora skillnader i dessa personers möjlig­het att kunna arbeta. Personer med partiell sjukersättning använder steglös avräkning mer än de som har hel sjukersättning. De kan lättare utöka sitt arbetsutbud eftersom de redan har etablerade kontakter med arbetslivet, säger Fredrik Johansson Tormod, projektledare.

Granskningen visar också att det är svårt för en del personer att beräkna sina kommande arbetsinkomster, vilket är ett krav när man ansöker om steglös avräkning. Drygt 800 personer som använde steglös avräkning under år 2016 tjänade mer än vad de trodde att de skulle göra och fick därför ett återbetalningskrav på 10 000 kronor eller mer.

– Det är viktigt att system som ska underlätta arbete för personer med sjukersättning är uppbyggt på ett sätt som är enkelt och hanterligt för de allra flesta och inte försätter människor i en ekonomisk besvärlig situation, säger Fredrik Johansson Tormod.

Trots att personer som använder steglös avräkning arbetar alltmer var
det år 2015 – sju år efter införandet av steglös avräkning – fortfarande vanligast att de bara arbetar så mycket att de inte riskerar att behöva återbetala någon sjukersättning. Genom att göra det valet går de samtidigt miste om den inkomstförstärkning som ett eventuellt ytterligare ökat arbetsutbud innebär.

 Sammanfattning

 Rapporten i korthet (2 sidor)

Hela rapporten finns även att läsa och ladda ner online. Se länk till höger på sidan. 

Fredrik Johansson Tormod, projektledare. Foto: Johan Marklund.

Rapport   2018:11

Rapporttitel

Steglös avräkning

Kontaktperson

Fredrik Johansson Tormod 08-58 00 15 06

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.