Sök på webbplatsen

Pensionsprognosernas träffsäkerhet varierar i slutet av arbetslivet

Pressmeddelande 15 december 2015

Det är inte ovanligt att orange kuvertets pensionsprognoser avviker från pensionsutfallet med 5 procent eller mer kort före pensioneringen. Dessutom varierar träffsäkerheten ganska kraftigt från ett år till ett annat. Det visar en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

Sedan år 1999 lämnar Pensionsmyndigheten individuella prognoser över den allmänna pensionen. ISF har undersökt hur väl prognoserna stämmer med riktiga pensionsutfall.

Rapporten visar att det är vanligare att pensionen överskattas än under-skattas kort före pensioneringen. Dessutom varierar träffsäkerheten ganska kraftigt från ett år till ett annat. En förklaring är de årliga omräkningar av pensionsbehållningen som sker genom balans- och inkomstindex, men det beror också på antaganden om ekonomisk tillväxt som beror på personens ålder.

– En prognos kan inte förväntas ha perfekt precision, men avvikelser på över 5 procent mot slutet av arbetslivet kan vara problematiska för enskilda, säger Marcela Cohen Birman, en av författarna till rapporten.

Bland dem som fick en prognos om garantipension finns de största överskattningarna, särskilt bland utrikesfödda. Grundorsaken till problemet är att det har varit svårt att uppskatta antal bosättningsår i Sverige, något som Pensionsmyndigheten redan påbörjat ett arbete för att förbättra.

– Överskattningar av vad man kommer att få i pensionen är ett större bekymmer än underskattningar, särskilt om prognosen används för att besluta om arbetsutbud eller sparande. Individer riskerar att få en felaktig bild av konsumtionsutrymmet efter pensioneringen, säger Marcela Cohen Birman.

 

Rapport   2015:16

Rapporttitel

Träffar prognoserna rätt?

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.