Sök på webbplatsen

Pensionsmyndigheten styr inte självständigt utvecklingen av viktiga system inom pensionsområdet

Pressmeddelande 14 december 2011

Pensionsmyndigheten köper tjänster av Försäkringskassan som är avgörande för myndighetens möjlighet att bedriva sin verksamhet. Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) anser att myndigheterna på sikt kan behöva frigöra sig från varandra.

Tidsbrist och höga omställningskostnader var anledning till att Pensionsmyndigheten vid bildandet 2010 inte övertog verksamhetskritiska system och databaser från Försäkringskassan. Pensionsmyndigheten köper därför tjänster av Försäkringskassan för 370 miljoner kronor per år. Granskningen visar att myndigheternas samverkan hittills har fungerat väl. ISF anser dock att regeringen bör ge samarbetet bättre förutsättningar genom att tydliggöra Försäkringskassans uppgift att leverera tjänsterna.

För att båda myndigheternas verksamheter ska kunna utvecklas, och för att intentionerna med bildandet av Pensionsmyndigheten ska kunna förverkligas, kan det vara nödvändigt att på sikt frigöra myndigheterna från varandra. De verksamhetskritiska tjänster som Pensionsmyndigheten köper är komplexa och starkt integrerade med Försäkringskassans verksamhet. Utvecklingsarbete måste därför samordnas mellan Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan. Detta hindrar Pensionsmyndigheten att ha full suveränitet över sin verksamhet, men även Försäkringskassans utvecklingsarbete hämmas på sikt.

På längre sikt finns flera möjliga alternativ till att Pensionsmyndigheten köper tjänster av Försäkringskassan. ISF anser att myndigheterna gemensamt bör göra en utredning om för- och nackdelar med att frigöra myndigheterna från varandra, samt vad det skulle innebära i kostnader för staten som helhet. Om myndigheternas system ska separeras från varandra, krävs att myndigheterna redan nu aktivt tar ställning till detta.

 

Rapport   2011:19

Rapporttitel

Att samsas om systemen

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.