Sök på webbplatsen

Pensionsmyndigheten – en ny myndighet

Pressmeddelande 20 december 2010

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) granskar i en ny rapport Pensionsmyndighetens etablering och första verksamhetsår. Rapporten beskriver att myndigheten under sin första tid har tagit sig an de möjligheter och utmaningar en sammanslagen pensionsmyndighet innebär.

Sedan den 1 januari 2010 administreras ålderspensionerna och de relaterade förmånerna av Pensionsmyndigheten, bildad genom en sammanslagning av delar av Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten. Bakom sammanslagningen låg dels en ambition att förbättra informationen om hela pensionen, dels en strävan att sänka kostnaderna för administrationen av pensionerna.

Informationsuppdraget ligger i fokus både för den externa styrningen av Pensionsmyndigheten och i den interna styrningen av myndighetens verksamhet. Uppdraget att sänka de administrativa kostnaderna är inte lika framträdande som informationsuppdraget. Med tanke på de sänkningar av pensionerna som genomförts och som kommer att genomföras, bör även målet om sänkta administrationskostnader vara prioriterat.

Under våren 2010 hade Pensionsmyndigheten stora problem med tillgängligheten per telefon. Myndigheten har tagit telefonköerna på stort allvar, och under hösten har svarstiderna förbättrats radikalt. Senaste mätningen i november visade att 95 procent av samtalen besvarades inom fem minuter.

Myndigheten hade även problem med höga ärendebalanser under våren 2010. Under hösten har myndighetens balanser minskat i de flesta ärenden. Allt tyder på att ärendebalanserna inom bostadstillägg till pensionärer (BTP) för närvarande är under kontroll. Även ålderspension internationell och ålderspension utland visar på betydligt förbättrade balanser under hösten.

Samarbetet mellan Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan är angeläget att följa närmare. ISF avser att analysera detta i en kommande granskning.

Rapport   2010:10

Rapporttitel

Den nya pensionsmyndigheten

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.