Sök på webbplatsen

Otydligt syfte med Försäkringskassans metod för försäkringsmedicinskt stöd

Pressmeddelande 7 juli 2011

Försäkringskassans nya arbetsmetod i den försäkringsmedicinska verksamheten – gruppkonsultationer – innehåller oklarheter. De nuvarande syftena, att öka lärandet inom organisationen och att höja kvaliteten i besluten för de enskilda ärenden som tas upp vid konsultationerna, riskerar att hamna i konflikt. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en granskning av den nya metoden.

ISF har genomfört fokusgruppsintervjuer och en enkätundersökning för att ta reda på hur deltagarna uppfattar den nya arbetsmetoden. På flera punkter visar undersökningen att det finns otydligheter i fråga om hur gruppkonsultationer ska gå till. Många är dock positiva till den nya metoden, särskilt bland försäkringsmedicinska rådgivare (FMR). Lärandet kring försäkringsmedicinska frågor bedöms ha ökat, särskilt bland handläggare.

År 2009 förändrades formerna för försäkringsmedicinskt stöd i handläggningen av sjukförmåner inom Försäkringskassan. Bland annat infördes en ny metod – försäkringsmedicinsk konsultation i grupp. I gruppen deltar FMR, försäkringsspecialister och flera handläggare.

ISF uppfattar att syftet med gruppkonsultationerna är oklart. Gruppkonsultationerna ska både ge handläggarna generaliserbar kunskap i försäkringsmedicinska frågor och ge handläggarna stöd i det enskilda ärendet. Det finns risk att det uppstår en konflikt mellan de båda syftena. En annan mycket viktig fråga är om gruppkonsultationer har ersatt eller bara utgör ett komplement till annat försäkringsmedicinskt stöd, till exempel skriftliga yttranden från FMR.

Tanken är att denna rapport ska kunna ge ytterligare underlag för det utvecklingsarbete som pågår inom Försäkringskassan.

 

Rapport   2011:11

Rapporttitel

Gruppkonsultationer

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.