Sök på webbplatsen

Otillräcklig uppföljning av sjukersättning

Pressmeddelande 26 juni 2014

Försäkringskassan ska enligt lag, vart tredje år, göra en förnyad utredning av de försäkrade som har sjukersättning. ISF:s granskning visar att Försäkringskassan inte lever upp till de krav som kan ställas på denna uppföljning. De försäkrade kontaktas inte i tillräcklig omfattning och utredningarna görs inte tillräckligt noggrant.

ISF har på uppdrag av regeringen granskat i vilken utsträckning förnyad utredning görs, hur de görs samt vad utredningarna leder till när det gäller ersättning och rehabiliteringsåtgärder. Granskningen visar att Försäkringskassan inte lever upp till de krav som lagstiftningen ställer på förnyad utredning både när det gäller bedömningar och kontakter.

- Det finns dessutom betydande skillnader mellan kontoren när det gäller om utredningen görs, om den försäkrade kontaktas, samt på vilket sätt kontakten sker. Arbetet med förnyad utredning tycks generellt vara lågprioriterat, säger Markus Larsson, projektledare.

Försäkringskassan baserar i hög grad den förnyade utredningen enbart på information från Försäkringskassans interna system. Det är ovanligt att kompletterande underlag begärs in, som medicinska underlag.

Granskningen visar att ersättningen ändras eller förklaras vilande i endast ett fåtal ärenden där en förnyad utredning har genomförts. Det rör sig om totalt cirka 2 procent av de genomförda utredningarna. Av dessa två procent är det dessutom i 7 fall av 10 den försäkrade som tar initiativet till förändring.

ISF lyfter i rapporten frågan om vilken roll en förnyad utredning vart tredje år ska spela i och med de striktare reglerna för sjukersättning från juli 2008. Enligt dessa regler ska den försäkrades arbetsförmåga vara stadigvarande nedsatt och rehabiliteringsmöjligheterna uttömda. Reglerna har inneburit att färre personer har beviljats sjukersättning.

- Så länge nuvarande regelverk gäller måste dock de förnyade utredningarna utföras på ett mer systematiskt och omsorgsfullt sätt, säger Markus Larsson, projektledare.

Rapport   2014:13

Rapporttitel

Förnyad utredning av sjukersättning

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.