Sök på webbplatsen

Otillräcklig kunskap om arbetsmiljörisker leder till att fler kvinnor än män nekas ersättning från arbetsskadeförsäkringen

Pressmeddelande 31 oktober 2011

Det finns brister i det vetenskapliga kunskapsunderlag som ligger till grund för Försäkringskassans beslut i arbetsskadeärenden. Kunskapsunderlaget om sambandet mellan faktorer i arbetet och sjukdom utgörs till största delen av studier genomförda i mansdominerade yrken.

Inspektionen för socialförsäkringen har på uppdrag av regeringen granskat beslut om arbetsskadelivränta ur ett jämställdhetsperspektiv. Granskningen visar att beslut om arbetsskadelivränta till stor del är beroende av vilken forskning som finns att tillgå om sambandet mellan skadliga faktorer i arbetet och sjukdom, hur väl insatta de försäkringsmedicinska rådgivarna och handläggarna på Försäkringskassan är i forskningen och hur de tolkar forskningsresultaten. Granskningen visar också att yttrandet från den försäkringsmedicinska rådgivaren väger mycket tungt för utgången i ett arbetsskadeärende och att Försäkringskassan i liten utsträckning beaktar individers skilda förutsättningar att klara av belastningar i arbetet.

Det förekommer att Försäkringskassan grundar sina beslut endast på yrkestitel och sjukdomsdiagnos utan ytterligare utredning av fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljöförhållanden. Den försäkrade individen saknar information om för vilka yrken och för vilka besvär detta gäller. Det innebär att Försäkringskassans beslut är oförutsägbara för den försäkrade.

De åtgärder som Försäkringskassan vidtagit för att skapa en lika behandling för kvinnor och män inom arbetsskadeförsäkringen har inte inneburit att skillnaden i andelen beviljade arbetsskadelivräntor mellan kvinnor och män har minskat, konstaterar ISF.

 

Rapport   2011:15

Rapporttitel

Beslut om arbetsskada ur ett jämställdhetsperspektiv

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.