Sök på webbplatsen

Otillräcklig insyn när Försäkringskassan konsulterar FMR

Pressmeddelande 17 december 2015

När Försäkringskassan konsulterar försäkringsmedicinska rådgivare (FMR) i enskilda ärenden dokumenteras inte alltid de diskussioner som förs i tillräcklig utsträckning. Konsekvensen blir att varken den som ärendet rör, domstolarna eller tillsynsmyndigheter ges tillräcklig insyn i ärendet. Det visar en granskning som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har gjort.

Försäkringskassan behöver medicinsk kompetens i handläggningen av många av sina ärenden. Därför finns försäkringsmedicinska rådgivare (FMR) som är läkare anställda av Försäkringskassan. FMR kan konsulteras på många olika sätt, muntligt eller skriftligt och i grupp eller enskilt. Oftast konsulteras FMR muntligt i grupp i så kallade gruppkonsultationer.

ISF konstaterar att FMR har en viktig roll att fylla och att de får stort genomslag i de enskilda ärenden där de konsulteras. Dock är dokumentationen efter muntliga konsultationer ofta inte tillräcklig för att ärendets gång ska kunna följas. Dessutom får den försäkrade inte ta del av dokumentationen från konsultationerna med FMR i tillräcklig utsträckning. Resultaten från granskningen visar också att Försäkringskassan inte följer upp i vilka ärenden FMR konsulteras, på vilket sätt FMR konsulteras eller med vilken kvalitet som FMR:s arbete utförs. Kunskapen om när och hur försäkringsmedicinsk kompetens används i ärendena är därför bristfällig.

– Det är viktigt för rättssäkerheten att Försäkringskassan har kontroll över att FMR konsulteras i rätt ärenden och att de försäkrade ges tillräcklig insyn, säger Nina Karnehed, en av författarna till rapporten.

För att komma till rätta med problemen och utnyttja resursen FMR effektivt och likformigt behövs uppföljning och tydligare styrning.

Rapport   2015:17

Rapporttitel

Försäkringsmedicinska rådgivares roll i enskilda ärenden

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.