Sök på webbplatsen

Osäkert om framtidens sjukfrånvaro

Pressmeddelande 6 december 2012

De senaste årens sjukförsäkringsreformer har troligen bidragit till att sjukfrånvaron minskat i Sverige. Men då många andra faktorer påverkar sjukfrånvaron, går det inte att tala om en stabil nivå eller förutspå framtiden. Det visar en ny rapport som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i dag överlämnar till regeringen.

- Frågan är komplex. Sjukfrånvaron påverkas till exempel även av väntetider i sjukvården, arbetsmiljön och attityder till sjukskrivning, säger Iida Häkkinen Skans, forskare vid ISF.

Varaktiga sjukförsäkringsregler, som tillämpas enhetligt, är en förutsättning för stabilitet. Det går alltså att till del styra nivån på sjukfrånvaron.

Hur de andra faktorerna som påverkar sjukfrånvaron kommer att utvecklas är svårt att säga i dag. Historiskt har också sjukfrånvaron varierat, även då sjukförsäkringsreglerna varit oförändrade.

- En stor utmaning för framtiden är i vilken utsträckning arbetsmarknaden kan skapa arbetstillfällen för personer med nedsatt arbetsförmåga. Många löper risk att bli långtidsarbetslösa, och det i sin tur kan leda till ökad sjukfrånvaro, säger Iida Häkkinen Skans.

Rapporten är ett svar på ett regeringsuppdrag att både analysera sjukfrånvaron i ett långsiktigt perspektiv och att undersöka förutsättningarna för ett jämviktsbegrepp för sjukfrånvaron - i likhet med det nationalekonomiska begreppet jämviktsarbetslöshet.

ISF-rapporten "Stabilitet i sjukfrånvaron" ger även en översikt över de faktorer som påverkar sjukfrånvaron. Den tar upp bedömningar av vilka effekter olika reformer som rör arbetsmarknaden och sjukförsäkringen har på sjukfrånvaron.

 

Rapport   2012:15

Rapporttitel

Stabilitet i sjukfrånvaron

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.