Sök på webbplatsen

Osäker grund för den statliga assistansersättningen

Pressmeddelande 20 november 2014

De uppgifter från kommunerna som ligger till grund för regeringens årliga beslut om den statliga timschablonen för personlig assistans är osäkra. Detta gör att assistansersättningen till både kommunala och privata assistansanordnare ofta blir för hög. Det visar en undersökning som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har gjort.

Kostnaderna för den statliga assistansersättningen uppgick 2013 till 27 miljarder kronor. Av dessa mottar kommunerna omkring 10 miljarder kronor i ersättning. Ersättningen betalas ut med ett för alla anordnare gemensamt belopp per timme. I år är schablonen 280 kronor. Nästa år höjs den till 284 kronor. Sammanlagt rör det sig om ungefär 100 miljoner timmar personlig assistans till cirka 16 000 brukare per år.

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har undersökt hur kommunerna följer upp sina kostnader för att utföra personlig assistans finansierad via Försäkringskassan. Rapporten visar att kommunernas redovisningsunderlag är ofullständigt och att de kommuner som bidrar till underlaget inte säkert utgör ett representativt urval av landets samtliga kommuner.

- Det finns skäl för regeringen att se över det nuvarande systemet med en schablonersättning som gäller för alla. Assistansersättningen bör utformas så att den motsvarar olika anordnares kostnader för att utföra personlig assistans, säger rapportförfattaren Tomas Agdalen.

Rapport   2014:23

Rapporttitel

Kommunernas kostnader för assistansverksamhet

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.