Sök på webbplatsen

Ökningen av antalet bettskenor – förmodligen inte så stor

Pressmeddelande 27 september 2011

Inspektionen för socialförsäkringen har i samband med en pågående granskning tagit fram uppgifter om antal bettskenor som tandläkare rapporterat in till Försäkringskassan. Uppgifterna tyder på att den ökning som rapporterats om i media förmodligen är betydligt mindre än vad som beskrivits. Det tycks dessutom finnas andra förklaringar till ökningen än att behovet ökar.

Under helgen har först Dagens Nyheter och sedan andra media uppmärksammat en ökning av antalet bettskenor som skrivs ut till personer i Sverige. DN har hämtat sina uppgifter från Försäkringskassan, som tagit fram uppgifter om antal bettskenor som skrivits ut till patienter. Ökningen visade sig vara störst i gruppen kvinnor 20-24 år. Den förklaring som presenterats i media utgår till stor del från att det ökade antalet bettskenor speglar ett ökande behov och är en signal om att trycket på individen och förekomsten av stress ökar snabbt, främst bland unga kvinnor. Det finns dock anledning att ifrågasätta om detta är den enda möjliga förklaringen.

ISF har som en del av en pågående granskning fått tillgång till samtliga till Försäkringskassan inrapporterade tandvårdsåtgärder under de tre första åren med det nya statliga tandvårdsstödet (juli 2008-juni 2011). En första kommentar till medieuppgifterna är att jämförelsen med det andra halvåret 2008 framstår som missvisande. Detta var den första perioden med det nya tandvårdsstödet. Första halvårets uppgifter skiljer sig så mycket från övriga perioder att de bör ifrågasättas. Mellan första halvåret 2009 och samma period 2011 är ökningen av antalet bettskenor 22 procent, och inte 80 procent, som man får om man jämför med det andra halvåret 2008.

Bettskenor är för övrigt en åtgärd där Försäkringskassans tandläkare har lyft fram att det förekommer felaktiga inrapporteringar. Det har till exempel förekommit att tandläkare som gör tandblekningar (som inte subventioneras) i stället rapporterar in en bettskena (för vilken Försäkringskassan betalar mellan 1 000 och 2 800). En bettskena kan förstås gå sönder men om en tandläkare ofta får betalt för flera skenor åt samma patient kan man misstänka att något inte stämmer. Hur vanligt förekommande det är att inrapporterade bettskenor egentligen döljer en annan åtgärd kan dock självklart inte fastställas utifrån Försäkringskassans register.

Kommande rapport

ISF:s rapport om kontrollinsatser inom tandvården är planerad till i december 2011.

Kontaktpersoner

Jon Dutrieux 08-58 00 15 19 eller Charlotta Örn 08-58 00 15 66

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.