Sök på webbplatsen

Oklara effekter av samverkan inom socialförsäkringsområdet

Pressmeddelande 3 maj 2010

Trots att staten lagt omkring 7 miljarder kronor på olika samverkansinsatser inom socialförsäkringen under åren 2004-2009, är det oklart vilka effekter insatserna haft på deltagarnas sjukfrånvaro eller återgång i arbete.

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har på regeringens uppdrag sammanställt uppföljningar och utvärderingar av olika samverkans¬aktiviteter under perioden 2004-2009. Det gäller den finansiella samordningen mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården, den s.k. handlingsplanssamverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samt fyrpartssamverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvården och kommuner.

Slutsatserna är att fler undersökningar med kontrollgrupper är nödvändiga innan man kan fatta välgrundade beslut om fortsatta investeringar i samverkansaktiviteter. Effektiva beställare och mottagare av utvärderingsrapporter saknas. Målen för samverkansformerna behöver också preciseras. ISF förordar att krav på utvärdering inte ställs på samordningsförbunden. De bör i stället åläggas att producera relevant och tillförlitlig statistik, så att oberoende utvärderingar kan göras av andra.

”ISF överväger att genomföra en egen utvärdering av handlingsplanssamverkan”, säger ISF:s generaldirektör Per Molander i en kommentar till resultatet.

 

Rapport   2010:2

Rapporttitel

Samverkan inom socialförsäkringen

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.