Sök på webbplatsen

Ökade sjukskrivningskostnader för arbetsgivaren gav inga tydliga effekter

Pressmeddelande 6 maj 2015

Medfinansieringsansvaret som fanns i Sverige mellan 2005 och 2006 innebar att arbetsgivaren betalade en särskild sjukförsäkringsavgift för de arbetstagare som fick sjukpenning på heltid. I en ny rapport från ISF konstateras att sjukskrivningarnas varaktighet inte verkar ha förändrats nämnvärt i samband med att kostnaderna för arbetsgivaren ökade.

 Studien har jämfört hur långa sjukskrivningarna var före och efter reformens införande.

– Resultaten bör tolkas försiktigt, säger Daniel Hallberg, utvärderingschef på ISF och en av författarna bakom rapporten. Att analysera eventuella effekter av reformen på sjukfrånvaron är besvärligt, eftersom en bra jämförelsegrupp saknas och reformen infördes under en period med minskande sjukfrånvaro. För att kunna studera reformens effekter på ett tillförlitligt sätt skulle man ha behövt införa den på ett annorlunda sätt och haft längre tid till uppföljning.

Några förändringar kan man dock se. Fler sjukskrivna fick rehabilitering i samband med reformen, särskilt i grupper som mer sällan genomgår rehabilitering. Man kan även se att sjukskrivning på deltid i lägre utsträckning övergick till sjukskrivning på heltid efter reformens införande.

– Båda resultaten är i linje med vad man ville uppnå med reformen, säger Daniel Hallberg.

Bakgrund

Idag betalar arbetsgivaren sjuklön under de två första veckorna av en sjukskrivning. Under medfinansieringsreformen betalade arbetsgivaren därutöver en särskild sjukförsäkringsavgift för de arbetstagare som fick sjukpenning på heltid.

Studier från andra länder visar att arbetsgivare ofta, men inte alltid, reagerar på ekonomiska incitament som är kopplade till de anställdas sjukfrånvaro. 

En orsak till att medfinansieringsreformen av allt att döma inte hade några större effekter kan vara att arbetsgivarna hade begränsad kunskap om reformen. Dessutom varade medfinansieringen i knappt två år, så det går inte att studera den del av anpassningen som kan visa sig på lite längre sikt, till exempel att man intensifierar arbetet med att förebygga sjukskrivning.

Rapport   2015:4

Rapporttitel

Arbetsgivares medfinansieringsansvar i sjukförsäkringen

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.