Sök på webbplatsen

Ökade möjligheter till förstärkta rehabiliteringsinsatser

Pressmeddelande 22 februari 2013

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har utvecklat en samverkansmodell som kan öka möjligheterna att tidigare, och med bibehållen ersättning från sjukförsäkringen, påbörja rehabiliterande insatser. Modellen har granskats av Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

 – Eftersom personer med låg aktivitetsförmåga numera kan delta i arbetsförberedande insatser hos Arbetsförmedlingen och samtidigt behålla ersättning från sjukförsäkringen kan fler personer delta i arbetslivsinriktad rehabilitering. Samverkan mellan myndigheterna kan inledas tidigare och fler personer kan delta, säger Kristian Persson Kern, projektledare vid ISF.

Enligt ISF kan förändringarna också leda till bättre informationsutbyte mellan myndigheter, behandlande läkare, arbetsgivare och de sjukskrivna.
Samtidigt konstaterar ISF att utvecklingsarbetet inte prioriterats fullt ut av myndigheterna. De förändringar av samverkan som man har genomfört under år 2012 har inte registrerats på ett sådant sätt att det kan följas i data.

– Det är viktigt att så snabbt som möjligt kunna följa upp det som ändrats i samverkan. En modell är ju bara en modell. Det är först när vi kan studera hur de lokala tjänstemännen faktiskt arbetar som vi vet om förändringarna innebär en reell skillnad, säger Kristian Persson Kern, projektledare vid ISF.

Granskningen av Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans utvecklingsarbete är ett regeringsuppdrag och ISF avser att fortsätta granska myndigheternas samverkansarbete.

Granskningsresultaten presenteras i ISF:s rapport ”Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans utveckling av förstärkta rehabiliteringsinsatser” 2013:3.

 

Rapport   2013:3

Rapporttitel

Förstärkta rehabiliteringsinsatser i samverkan

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.