Sök på webbplatsen

Ökade kostnader för att förvalta pensioner

Pressmeddelande 23 mars 2016

Förvaltningskostnaderna för pensioner och andra förmåner till äldre har ökat den senaste tioårsperioden och är nu högre än förvaltningskostnaderna för sjukförsäkringen. Det visar en studie som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) gjort. I rapporten tar ISF ett vidare grepp om socialförsäkringsadministrationens förvaltningskostnader, produktivitet och kvalitet än vad som gjorts tidigare.

De totala förvaltningskostnaderna (kostnaderna för att administrera) har inte förändrats nämnvärt mellan 2005 och 2014. I fasta priser ökade kostnaderna med 1 procent från 14,7 till 14,9 miljarder kronor. I slutet av mätperioden står pensioner och förmåner till äldre för 44 procent av de totala kostnaderna. Både AP-fonderna och premiepensionsfonderna har förvaltningskostnader som är högre än Pensionsmyndighetens. Kostnadsökningen för förvaltningen av pensioner och förmåner till äldre kan nästan helt hänföras till premiepensionsfonderna.

En osäkerhet är dock att vissa av AP-fondernas och premiepensionsfondernas förvaltningskostnader är svåra att beräkna. Det handlar exempelvis om de transaktionskostnader av olika slag som uppkommer i samband med att fonderna gör affärer på finansmarknaderna.

– Det är ur flera aspekter olyckligt att det inte tydligt går att följa hur stor del av de avgifter som betalas in till det allmänna pensionssystemet som används till administration och inte till pensioner, säger Magnus Medelberg, en av författarna till rapporten.

Minskad produktivitet som helhet, men ökning inom vissa områden

För socialförsäkringsadministrationen som helhet har produktiviteten minskat med 7 procent sett över hela perioden, vilket är detsamma som att ett genomsnittligt ärende blivit 7 procent dyrare att handlägga. Samtidigt visar rapporten att produktiviteten har ökat inom vissa delar av både Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Det gäller exempelvis handläggningen av ålderspensioner på Pensionsmyndigheten och handläggningen av barn- och familjeförmåner på Försäkringskassan. En förklaring är automatiseringar av handläggningen.

– De resurser som sparats på att produktiviteten har ökat inom dessa områden har dock i första hand använts till kvalitetshöjande åtgärder inom samma myndighet och inte till att minska de totala kostnaderna, säger Magnus Medelberg.

Bakgrund

Studien innefattar förutom Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens verksamhet även AP-fonderna och administrationen inom premiepensionsfonderna. Dessutom ingår den verksamhet som bedrivs av Skatteverket och Kronofogdemyndigheten för att beräkna den pensionsgrundande inkomsten och driva in avgifterna. Studien omfattar perioden 2005–2014.

Rapport   2016:3

Rapporttitel

Produktivitet och kvalitet i socialförsäkringens administration 2005–2014

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.