Sök på webbplatsen

Ofta lång väntan på ersättning från Försäkringskassan efter prövning i domstol

Pressmeddelande 28 maj 2010

I många fall får den enskilde vänta flera månader på den ersättning som en förvaltningsdomstol gett dem rätt till. De långa väntetiderna gäller ofta arbetsskadelivränta. Verksamheten är inte tillräckligt prioriterad av Försäkringskassan, vilket äventyrar rättssäkerheten.

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har på eget initiativ granskat Försäkringskassans verkställande av domar. Även om det är få personer som får sin rätt till ersättning fastställd först i domstol, är verksamheten viktig från rättssäkerhetssynpunkt. De personer som berörs har ofta väntat länge på att få ersättning från socialförsäkringen, och beloppen är i många fall höga.

I granskningen visar ISF att det alltför ofta tar lång tid att verkställa domar från förvaltningsrätt (tidigare länsrätt). I 30 procent av de granskade ärendena får den enskilde vänta mer än två månader på den ersättning som domstolen gett dem rätt till. I 20 procent av ärendena är väntan mer än tre månader. Det är ofta arbetsskadelivränta som tar lång tid att betala ut, men även sjukpenning tar för lång tid. Granskningen visar också på enstaka fall där domar inte verkställts.

Försäkringskassan behöver samla kunskap om hur verkställigheten av domar fungerar och utveckla både styrningen och uppföljningen. Myndigheten måste kunna säkerställa att ersättning betalas ut, när den enskilde fått rätt i domstol.

 

Rapport   2010:3

Rapporttitel

Försäkringskassans verkställande av domar

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.