Sök på webbplatsen

När medborgaren möter staten har handläggaren en helt central roll

Pressmeddelande 9 november 2017

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har i en intervjustudie undersökt hur handläggare vid Försäkringskassan upplever att det är att handlägga ärenden där den sjukskrivna har en psykiatrisk diagnos. Den visar att arbetet som handläggare är präglat av att ta hänsyn till olika perspektiv. I rapporten framkommer att det utifrån handläggarnas perspektiv kan uppstå målkonflikter mellan olika aktörer i sjukskrivningsprocessen beroende på vilket regelverk som respektive organisation har att förhålla sig till.

– Att förstå den särskilda situation som handläggare arbetar i är viktigt för att förstå politikens utfall. De ska balansera mellan olika krav, kan behöva förhålla sig till begränsade resurser och andra myndigheters uppdrag, säger Jenny Lindblad som är författare till rapporten.

På vägen från ett politiskt beslut till verklighet ska lagar tolkas och resurser prioriteras. Politiken ska nå ända ut i förvaltningens frontlinje för att möta medborgaren. Längst ut i den politiska beslutskedjan finns dessa hand­läggare som beslutar i den enskilda situationen – sjukförsäkringens frontlinjebyråkrater. De ska ta individuell hänsyn och samtidigt tillämpa regelverket korrekt och enhetligt. Dessutom prioriterar handläggaren mellan olika målsättningar när det ibland inte går att uppfylla alla. Det är en balansgång som ställer stora krav på den enskilda handläggaren.

Rapporten belyser de utmaningar som finns i handläggarnas arbetssituation och kan hjälpa oss att förstå varför tillämpningen av sjukförsäkringens regelverk ibland avviker från politikens intentioner, så som de beskrivs i propositioner och lagstiftning.

Rapport   2017:13

Rapporttitel

Mötet mellan medborgaren och staten

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.