Sök på webbplatsen

Mer arbete krävs för rätt pension till alla

Pressmeddelande 19 mars 2013

Skatteverket har arbetat för att åtgärda brister i sin manuella hantering av pensionsgrundande inkomst. Men mer behöver göras för att alla, även de med till exempel idrottsarvoden, säkert ska få rätt pension. Det visar en ny rapport som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i dag överlämnar till regeringen.

Skatteverkets beslut om pensionsgrundande inkomst ligger till grund för Pensionsmyndighetens beräkningar av den framtida ålderspensionen. De flesta av dessa beslut kräver ingen särskild utredning, men ca 40 000 måste utredas och handläggs därför manuellt. Det kan gälla personer som får idrottsarvoden eller har sänts ut av sin arbetsgivare för att arbeta utomlands.

När ärenden utreds och handläggs manuellt finns vissa risker för fel. Det kan handla om otillräckliga utredningar. Det kan också handla om felaktiga beräkningar så att den pensionsgrundande inkomsten inte blir rätt.

ISF:s granskning visar att Skatteverket vidtagit åtgärder för att minska risken för fel i hanteringen och själva besluten. Trots detta innehåller en femtedel av de manuella ärendena något fel. Det framkommer av Skatteverkets senaste uppföljning.

- Det är positivt att Skatteverket vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Men nu måste ansvaret inom myndigheten bli tydligare och arbetet mer systematiskt, säger Susanne Jansson, utredare på ISF.

ISF föreslår också att verksamhetens finansiering och kostnader ses över, eftersom någon översyn inte har gjorts sedan 2006.

Den här delen av Skatteverkets verksamhet finansieras med medel som tas från pensionssystemet. Verksamheten kostar 430 miljoner kronor per år.

Rapport   2013:4

Rapporttitel

Pensionsgrundande inkomst

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.