Sök på webbplatsen

Många går miste om ersättning från den kollektivavtalade sjukförsäkringen

Pressmeddelande 27 mars 2018

Den kollektivavtalade sjukförsäkringen utgör en viktig och ökande del av den totala ersättningen vid långvarig sjukdom. Men många går miste om den ersättning de har rätt till. Det visar en ny granskning från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

Den som jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal är täckt av en kollektivavtalad sjukförsäkring som kompletterar ersättningen från Försäkringskassan. För att få ut avtalsersättning behöver man skicka in en ansökan. Problemet är att den som inte vet om att hen är täckt av en avtalssjukförsäkring inte heller kommer att ansöka om ersättning vid långvarig sjukdom.

I rapporten konstateras att anställda inom kommuner och landsting gick miste om ersättning från den kollektivavtalade sjukförsäkringen i mer än var femte (22,6 procent) period med sjukpenning. Motsvarande siffra för sjuk- och aktivitetsersättning för anställda inom kommun, landsting och stat är ca 17 procent.

– Det är på flera sätt problematiskt att många missar avtalsersättning de har rätt till. Dels för att ersättningen ofta har stor ekonomisk betydelse för personen under långa perioder av sjukskrivning. För den enskilde försäkrade kan det många gånger röra sig om en förlust på flera tusen kronor per månad. Dels för att vissa redan utsatta grupper har särskilt svårt att tillvarata sina rättigheter och därför missar avtalsersättning i högre grad än andra grupper, säger Nadja Grees, projektledare för granskningen.

Framförallt är det många låginkomsttagare, unga vuxna, personer som är sjukskrivna för psykiatriska diagnoser och beteendestörningar och män som missar avtalsersättning de har rätt till.

 Sammanfattning

 Rapporten i korthet (2 sidor)

Hela rapporten finns även att läsa och ladda ner online. Se länk till höger på sidan.

Rapport   2018:7

Rapporttitel

Försäkrad men utan ersättning

Kontaktperson

08-58 00 15 00

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.