Sök på webbplatsen

Mammor och pappor tog ut färre föräldrapenningdagar efter en separation

Pressmeddelande 17 oktober 2017

Separerade föräldrar tog ut färre föräldrapenningdagar jämfört med de som inte separerade. Detta gällde både för mammornas och pappornas uttag och även för föräldrarnas sammanlagda uttag. Pappans andel av uttagna dagar var generellt sett mindre bland de som separerade, med ett undantag – pappor med höga inkomster, som istället tog en större andel. Det visar en analys som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har gjort.

I analysen jämförs de som separerade med de som inte separerade innan barnet fyllt 8 år. Analysen bygger på uppgifter om föräldrapenninguttag bland de som fick sitt första barn 2002–2003.

Skillnaden i uttag är störst bland pappor, men även bland mammor finns skillnader. Om hänsyn tas till skillnader i bakgrundsvariabler mellan de olika grupperna tog mammorna som separerade ut något färre dagar totalt sett, men fler under det första året, än de som inte separerade.

En stor del av skillnaden kan förklaras av att de som separerade i snitt var yngre och hade lägre inkomst än de som inte separerade. Men även när hänsyn tas till inkomst och andra bakgrundsfaktorer var det genomsnittliga föräldrapenninguttaget lägre bland separerade än bland de som inte separerade.

– En separation innebär ofta en ny ekonomisk situation för föräldrarna vilket mycket väl kan leda till att barn till föräldrar med sämre eko­nomi får mindre föräldraledighetstid både totalt sett och med sina pappor, säger Nicklas Korsell, en av författarna till rapporten.

Skillnaderna är olika stora beroende på inkomstnivå, både vad gäller antal dagar och pappans andel av uttagna dagar. Analysen visar också att pappor som separerade överlät färre dagar till mamman än de som inte separerade.

– Att separerade mammor och pappor använde färre dagar skulle delvis kunna bero på okunskap om hur föräldrapenningen kan användas efter en separation, vilket också kan vara en anledning till att pappor överlät färre dagar efter en separation, säger Ann-Zofie Duvander, en av författarna till rapporten.

Resultaten i rapporten pekar på att föräldrarnas ekonomiska situation är en viktig bakomliggande förklaring till att de föräldrar som separerade tog ut färre föräldrapenningdagar. En annan orsak kan vara okunskap om rättigheter till föräldraförsäkringen. Om det familjepolitiska målet om ett jämställt föräldraskap som gäller både sammanboende och separerade föräldrar ska uppnås rekommenderar ISF att orsakerna till de beskrivna skillnaderna i uttag av föräldrapenningdagar mellan olika grupper utreds vidare.

Rapport   2017:11

Rapporttitel

Föräldrapenninguttag före och efter en separation

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.