Sök på webbplatsen

Läkare sjukskriver män längre tid än kvinnor i läkarintyg

Pressmeddelande 28 oktober 2016

I läkarintyg som ligger till grund för en sjukskrivning sjukskriver läkare män längre tid än kvinnor, visar en ny studie från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF). ISF menar att det behövs förstärkta insatser som riktar sig till hälso- och sjukvården för att uppnå målet om en jämställd sjukskrivningsprocess.

ISF:s studie visar att män sjukskrivs i genomsnitt 2,8 dagar längre än kvinnor i det första läkarintyget. Könsskillnaderna i sjukskrivningstid finns för de flesta av de studerade sjukdomsdiagnoserna. Det innebär att män kan vara sjukfrånvarande under en längre tid än kvinnor för likartade åkommor, utan en förnyad läkarkontakt.

– För att uppnå en jämställd sjukskrivningsprocess behöver hälso- och sjukvården utveckla strategier för att bryta könsstereotypa mönster, menar Ola Leijon, en av författarna bakom rapporten.

Studien visar också att skillnaderna i sjukskrivningstid mellan mäns och kvinnors läkarintyg varierar mellan olika landsting och regioner, men att de återfinns i hela landet.

– Kanske kan det bero på att landstingen och regionerna har kommit olika långt i arbetet för att uppnå målet om en jämställd sjukskrivningsprocess. Det är viktigt att hälso- och sjukvårdens utredningar och bedömningar av behovet av sjukskrivning görs med samma medvetenhet och professionalism som för andra vårdinsatser, säger Ola Leijon.

Resultaten i granskningen bygger på data från närmare 700 000 läkarintyg som skickades in till Försäkringskassan under perioden 2010–2014.

Rapport   2016:13

Rapporttitel

Läkares sjukskrivning av kvinnor och män

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.