Sök på webbplatsen

Kortsiktiga och skiftande mål styr Försäkringskassans utvecklingsverksamhet

Pressmeddelande 17 juni 2016

Regeringens skiftande signaler i de årliga regleringsbreven riskerar att ta fokus från kärnuppdraget och reducera möjligheten för Försäkringskassan att inta en långsiktighet i utvecklingen av sin verksamhet. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en ny rapport som belyser Försäkringskassans utvecklingsarbete.

 – För Försäkringskassans ledning är det en svår balansgång, mellan att å ena sidan vara lyhörd mot de kortsiktiga politiska signalerna och att å andra sidan värna om kärnverksamhetens långsiktiga behov, säger Inger Solberg som varit projektledare för granskningen.

Stark styrning mot utpekade mål har trängt undan utvecklingsinitiativ kopplade till kärnverksamhetens behov och initiativ som inte ryms inom de utpekade målen. Exempel på detta är att såväl det rättsliga som övrigt stöd till den handläggande verksamheten har hamnat i skymundan.

Sedan en tid tillbaka ingår både effektivitet och rättsliga aspekter på ett tydligare sätt i Försäkringskassan övergripande mål och strategier. Det finns anledning att tro att denna förändring skapar bättre förutsättningar för Försäkringskassan att i större utsträckning värna hela sitt kärnuppdrag jämfört med myndighetens tidigare starka och ensidiga styrning utifrån ett kundperspektiv.

Rapport   2016:8

Rapporttitel

Försäkringskassans utvecklingsarbete

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.