Sök på webbplatsen

Kontrollen av felaktiga utbetalningar kan effektiviseras

Pressmeddelande 29 juni 2011

Kontrollen av felaktiga utbetalningar inom den tillfälliga föräldrapenningen kan effektiviseras. Den bör fördelas jämnare mellan skola och arbetsgivare än i dag. En sanktionsavgift, som tidigare har föreslagits av en statlig utredning, skulle också bidra till att öka respekten för reglerna. Det är huvudslutsatserna från en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

En undersökning som genomfördes 2006 visade att andelen felaktiga utbetalningar inom den tillfälliga föräldrapenningen (TFP) för vård av barn var hög. Försäkringskassan uppskattade att omkring hälften av felen beror på medvetet överutnyttjande. Undersökningen ledde till att vi nu har en total kontroll i skolor och förskolor av att barn för vilka föräldrar har anmält TFP verkligen inte är i skolan.

Professor Leif Appelgren har på ISF:s uppdrag gjort en analys av hur en kontroll borde utformas för att vara så effektiv som möjligt. En slutsats är att kontrollen borde fördelas jämnare mellan skolan och förälderns arbetsplats. Fel som beror på att barnet är hemma medan föräldern ändå arbetar upptäcks bara om kontroll också sker hos arbetsgivaren. Den så kallade Månadsuppgiftsutredningen har i april i år föreslagit att arbetsgivare ska rapportera löner och andra utbetalningar månadsvis till Skattemyndigheten. Ett sådant system skulle möjliggöra en enkel kontroll mot också den formen av överutnyttjande.

I rapporten analyseras också effekten av en sanktionsavgift i det fall medvetet överutnyttjande upptäcks. En sådan föreslogs i början av året av en statlig utredning på nivån 20% av det felaktiga beloppet. En sanktionsavgift skulle minska överutnyttjandet, enligt ISF:s analys.

 

Rapport   2011:9

Rapporttitel

Optimering av kontrollinsatser

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.