Sök på webbplatsen

Kontroll minskar föräldrars vab-uttag

Pressmeddelande 28 augusti 2014

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har studerat hur föräldrars uttag av tillfällig föräldrapenning för vård av barn (vab) påverkas av Försäkringskassans kontroller. Resultaten visar att föräldrar som valts ut till kontroll mot arbetsgivaren och barnets förskola eller skola minskar sitt vab-uttag efter kontrollen.

 För att minska risken för fusk och fel i försäkringen kontrollerar Försäkringskassan i ett slumpmässigt urval av ärenden att föräldern har avstått från arbete och att barnet har varit frånvarande från förskolan eller skolan under ersättningsperioden. Oftast väljs cirka 5 procent av ärendena ut till kontroll. Eftersom kontrollerna är slumpmässiga, är det möjligt att definiera en jämförelsegrupp och analysera effekter av kontrollen.

På årsnivå minskar vab-uttaget med cirka 0,13 bruttodagar under året efter kontrollen, vilket motsvarar ett cirka 1,4 procent lägre vab-uttag. Effekterna av kontrollen kan framstå som relativt små på individnivå men är ändå ekonomiskt viktiga eftersom Försäkringskassan under 2013 betalade ut cirka 5,8 miljarder kronor i tillfällig föräldrapenning.

– Det är viktigt att notera att det som mäts i rapporten är beteende-förändringar bland föräldrar som har valts ut till kontroll. Det är sannolikt att vi underskattar kontrolleffekten därför att alla föräldrar inte vet om kontrollen. Effekterna omfattar inte heller de direkta effekterna på försäkringskostnader vid upptäckta fel, säger Iida Häkkinen Skans, en av författarna till studien.

Grovt uppskattat lönar sig kontrollerna: intäkterna är större än Försäkringskassans kostnader för kontrollsystemet. Detta gäller även om beräkningarna inte tar hänsyn till att kontrollsystemet också har en förebyggande inverkan på förekomsten av fusk och fel i användandet av vab.

 

Rapport   2014:15

Rapporttitel

Effekter av slumpmässiga kontroller på vab-uttaget

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.