Sök på webbplatsen

ISF:s granskningsplan för 2018

Pressmeddelande 1 februari 2018

I granskningsplanen presenteras den huvudsakliga inriktningen för ISF:s  tillsyn och granskning under det kommande året. 

I planen finns både aktiviteter som påbörjades förra året och sådana som är tänkta att påbörjas under 2018. På motsvarande sätt kommer rappor­teringen i vissa fall att ske under 2018, och i andra fall senare.

Här kan du kan ladda ner granskningsplanen, med kortfattade beskrivningar av projekten och planerade publiceringstillfällen: ISF:s granskningsplan 2018.

Övergripande granskningar

Pågående

 • Kontroller vid gränsöverskridande situationer
 • Uppföljning av Försäkringskassans arbete med riktade kontroller
 • Utvecklingen av kollektivavtalade ersättningar från 2000-talets början                     
 • Utvärdering av samordningsförbundens verksamhet
 • Försäkringskassans processföring

Förmåner till barn och familjer

Pågående

 • Försäkringskassans handläggning av familjeförmåner inom EU
 • Uppföljning av 2016 års reform om underhållsbidrag och underhållsskyldighet
 • Påverkas föräldrars ställning på arbetsmarknaden av förändringar  i föräldrapenningens grundnivå?
 • Pappors föräldrapenning – en utvärdering av ”dubbeldagarna”

Planerade

 • Uppföljning av nya åldersgränser och ökad flexibilitet med mera i föräldraförsäkringen
 • Uppföljning av reform inom bostadsbidrag och underhållsstöd för barn som bor växelvis            

Förmåner till personer med funktionsnedsättning

Pågående

 • Uppföljning av nya regler för personlig assistans och assistansersättning
 • Assistanförmåners exportabilitet inom EU

Ohälsorelaterade förmåner

Pågående

 • Ökad kunskap om social problematik i samband med sjukskrivningar
 • Utvärdering av steglös avräkning vid sjukersättning
 • Samspelet mellan den offentliga sjukförsäkringen och den kollektivavtalade sjukförsäkringen
 • Styrning mot målet om ett sjukpenningtal på högst 9,0 år 2020
 • Kraftig ökning av de som får sjukpenningen indragen
 • Effektutvärdering av förenklat läkarintyg vid sjukskrivning

Planerade

 • Jämställdhetsanalys av handläggningen av arbetsskadeförsäkringen
 • Uppföljning av Försäkringskassans hantering av kostnader för vårdförmåner inom EU

Pensioner och pensionsrelaterade förmåner

Pågående

 • Vem får avsättningar till tjänstepension?
 • Effekter av uttag av tidsbegränsade tjänstepensioner

Planerade

 • Skillnader i utträde från arbetsmarknaden mellan kvinnor och män
 • Svenska folkets kunskaper om ekonomi, sin pension och det svenska pensionssystemet

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.