Sök på webbplatsen

ISF granskar FK:s IT-verksamhet

Pressmeddelande 9 juli 2010

Regeringen har i budgetpropositioner och uppdrag till Försäkringskassan (FK) redovisat bedömningar av Försäkringskassans IT-verksamhet. Brister och oklarheter har uppmärksammats när det gäller bland annat styrning och ledning, kvalitet och effekter av gjorda investeringar samt uppföljning av resultat och kostnader. Försäkringskassan har redovisat vilka åtgärder som vidtagits och planerats för att komma till rätta med bristerna.

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har mot denna bakgrund granskat Försäkringskassans IT-verksamhet. Sedan den nya myndigheten Försäkringskassan bildades 2005 har ett omfattande IT-arbete inletts för att effektivisera handläggningen och förbättra servicen till allmänheten. Granskningen visar att detta arbete ännu i huvudsak befinner sig i en utvecklingsfas och att en betydande potential återstår att utnyttja. ISF bedömer dock att styrningen av IT-utvecklingen har förbättrats inom Försäkringskassan. Fortfarande föreligger en viss risk att verksamhetens krav inte i tillräcklig utsträckning får styra utvecklingsarbetet. En ny teknisk plattform har framgångsrikt införts efter ett långt förberedelsearbete. De IT-relaterade kostnaderna sjönk 2009 betydligt från föregående års höga nivå, vilket åtminstone delvis kan tillskrivas en bättre modell för planering och styrning.

ISF har för avsikt i sitt granskningsarbete att återkomma till Försäkringskassans IT-relaterade utvecklingsarbete.

 

Rapport   2010:5

Rapporttitel

Försäkringskassans IT-verksamhet

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.