Sök på webbplatsen

Inneboende instabilitet i sjukförsäkringssystemet

Pressmeddelande 25 september 2015

Även om den försäkrade, läkaren, arbetsgivaren och Försäkringskassans tjänstemän handlar på ett rimligt sätt, kan resultatet sammantaget bli en instabilitet som leder till stadigt stigande eller stadigt sjunkande sjukfrånvaro.

Sedan hösten 2010 ökar sjukpenningtalet efter närmare 10 års stabil nedgång, och sedan 2014 även ohälsotalet, som inkluderar sjuk- och aktivitetsersättning. Detta har gett upphov till en tämligen intensiv diskussion om vilka faktorer som kan ligga bakom ökningen och vad som är lämpliga motåtgärder. Diskussionen tenderar att fokusera på enskilda faktorer – förhållanden i arbetslivet eller skolan, incitament för försäkrade eller arbetsgivare etcetera.

I en ny skrift från Inspektionen för socialförsäkringen har fokus i stället lagts på samspelet mellan olika aktörer. Huvudbudskapet är att sjukförsäkringssystemet lider av en inneboende instabilitet. Även om aktörerna var för sig – den försäkrade, läkaren, arbetsgivaren, Försäkringskassans tjänstemän – handlar rationellt, kan resultatet sammantaget bli en stadigt stigande eller stadigt sjunkande sjukfrånvaro. Detta påverkar diskussionen om vad som är motiverat att göra i den rådande situationen.

Med denna skrift inleder ISF en ny publikationsserie, kallad ISF kommenterar. Publikationer i denna serie är tänkta som komplement till den offentliga debatten om socialförsäkringen. Texterna kommer att vara korta och bara undantagsvis presentera nya fakta. I stället ska de bygga på befintligt material från ISF eller andra källor och lyfta fram perspektiv eller fakta som inte fått tillräckligt utrymme i debatten.

ISF kommenterar   2015:1

Rapporttitel

Ett systemperspektiv på sjukfrånvaron

Kontaktperson

Per Molander 08-58 00 15 01

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.