Sök på webbplatsen

Ingen större förändring i förälders vabbande när frånvarointyget slopades

Pressmeddelande 12 december 2013

Mellan juli 2008 och december 2012 krävdes ett intyg om barns frånvaro från förskolan eller skolan innan tillfällig föräldrapenning för vård av barn (vab) kunde betalas ut. Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har på uppdrag av regeringen analyserat föräldrars vabbande efter borttagandet av frånvarointyget.

 Analysen visar att vab-användningen bland föräldrarna var högre i början av 2013 än vid samma tid året innan. Ökningen var dock liten jämfört med den normala variationen och började dessutom flera månader innan intyget togs bort. Det är därför inte troligt att borttagandet av frånvarointyget hade någon större effekt på hur föräldrarna använde försäkringen under det första halvåret.

ISF har också följt Försäkringskassans arbete med att förhindra fusk och fel inom den tillfälliga föräldrapenningen. Försäkringskassans mål är att i 5 procent av ärendena kontrollera att barnet varit frånvarande från förskola eller skola och att föräldern inte arbetat under ersättningsperioden. Kontrollerna brukar dock inte nå denna nivå och under vissa perioder har kontrollerna helt prioriterats ned.

– Att helt sluta med kontroller under vissa perioder av året är ingen bra kontrollstrategi eftersom det ökar risken för överutnyttjande och minskar försäkringens legitimitet, säger Iida Häkkinen Skans, projektledare på ISF.

Med en låg kontrollnivå är det svårt att bedöma hur mycket fel det finns i tillfällig föräldrapenning. Försäkringskassan har i dag bristande möjligheter att kontrollera frånvaron för barn som vistas i en förskola eller skola med enskild huvudman. För en fungerande kontrollverksamhet krävs dock att alla förskolor och skolor, oavsett huvudman, har samma skyldighet att lämna uppgifter om barnets frånvaro till Försäkringskassan.

Rapport   2013:19

Rapporttitel

Slopat frånvarointyg

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.