Sök på webbplatsen

Ineffektivt krav på samordningsförbunden att utvärdera sig själva

Pressmeddelande 3 oktober 2011

Centralisera utvärderingen av samordningsförbundens insatser, är ISF:s rekommendation till regeringen i en ny rapport. I samband med det bör ett enhetligt och heltäckande register för uppföljning och utvärdering skapas.

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landsting och kommuner bedriver tillsammans rehabiliteringsinsatser inom ramen för så kallade samordningsförbund. Sedan 2004 har omkring 1,2 miljarder kronor lagts på detta samarbete, som har haft som mål att göra det lättare att komma tillbaka till arbetet för personer som behöver arbetslivsinriktad rehabilitering. Kunskaperna om effekterna av samordningsförbundens insatser är dåliga, eftersom få regelrätta utvärderingar har gjorts. ISF har därför på uppdrag av regeringen utrett hur ett stöd för systematisk utvärdering av samordningsförbundens insatser skulle kunna utformas.

I rapporten konstateras att dagens ordning med ett decentraliserat ansvar för utvärderingen har små förutsättningar att fungera och att det därför bör koncentreras till någon statlig myndighet. En förutsättning för framgångsrika utvärderingar är också att informationen om de personer som deltar i insatserna förbättras. De rättsliga förutsättningarna för detta behöver dock utredas närmare, konstaterar ISF.

 

Rapport   2011:14

Rapporttitel

Stöd för utvärdering av samordningsförbundens insatser

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.