Sök på webbplatsen

Höga kostnader för det statliga bilstödet

Pressmeddelande 19 juni 2014

Personer som har en långvarig funktionsnedsättning och behöver bil för att förflytta sig kan få statligt bilstöd. I en ny rapport presenterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) en analys av hur bilstödet fungerar i praktiken. Dagens system ger den försäkrade stor frihet att välja bilmodell, samtidigt som konkurrensen på marknaden för anpassningstjänster är svag. Detta har lett till onödigt höga kostnader för bilstödet.

Vid större anpassningar av en bil är det viktigt att bilen är ändamålsenlig. Ett olämpligt bilval medför onödigt höga anpassningskostnader för samhället, men med dagens system har den försäkrade inget intresse av att välja en bil som håller anpassningskostnaden nere.

– I slutändan är det en avvägning mellan den försäkrades rätt att fritt välja bilmodell och möjligheten att skapa ett kostnadseffektivt system, säger Bessam Saleh, utredare på ISF.

Marknaden för bilanpassningar lider också av bristande konkurrens, framför allt gäller det företag som utför individuella och avancerade anpassningar. Tillsammans med den fria prissättningen och att staten betalar hela kostnaden för anpassningen premierar systemet inte kostnadseffektiva företag.

Försäkringskassan förändrade i april 2014 handläggningen för att komma tillrätta med en del av problemen. ISF anser att förändringen är ett steg på vägen.

– Enligt vår bedömning behövs det mer långtgående förändringar i både handläggning och lagstiftning för att förmånen ska kunna hanteras på ett tillfredsställande sätt, säger Bessam Saleh.

 

Rapport   2014:11

Rapporttitel

Bilstöd till personer med funktionsnedsättning

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.