Sök på webbplatsen

Hög produktivitet behöver inte gå ut över kvaliteten

Pressmeddelande 26 november 2014

Försäkringskassekontor med hög produktivitet har inte lägre kvalitet i beslut och beslutsunderlag. Det visar en analys som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har gjort av assistansersättning, vårdbidrag och handikappersättning vid Försäkringskassans lokala försäkringscenter (LFC).

ISF har granskat handläggningen av förmåner till personer med funktionsnedsättning vid 45 LFC under 2012. Kontor med en hög produktivitet och korta handläggningstider har generellt sett inte sämre kvalitet i beslutsunderlag och beslut än övriga. Att förklara varför vissa LFC bättre än andra lyckas kombinera en hög produktivitet och korta handläggningstider med en god kvalitet är dock svårt. Nöjda medarbetare, ett nära samarbete mellan olika funktioner på kontoret och att handläggarna snabbt sätter i gång att arbeta med inkommande ärenden är viktiga faktorer.

Granskningen visar också att det finns stora skillnader mellan kontoren i andelen som beviljas de förmåner de sökt. Sådana skillnader kan bero på många faktorer och behöver inte betyda att bedömningsnivån skiljer sig mellan kontoren.

Granskningen visar att kontor som beviljar en högre andel av ansökningarna har nöjdare kunder. Det finns en risk att Försäkringskassans fokus på nöjda kunder påverkar rättssäkerheten negativt. Statsutgifterna kan också påverkas.

– Det är viktigt att Försäkringskassan hittar ett sätt att balansera mål om nöjdare kunder med en bra uppföljning av kvalitet och rättssäkerhet i besluten, säger Magnus Medelberg, en av rapportförfattarna.

Rapport   2014:24

Rapporttitel

Produktivitet och kvalitet vid Försäkringskassans lokala försäkringscenter

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.