Sök på webbplatsen

Hinder för ambitionen att förlänga arbetslivet för äldre

Pressmeddelande 16 maj 2012

Trots att flera reformer under senare år stärker drivkrafterna till fortsatt arbete efter 65 års ålder, finns det system som verkar i motsatt riktning. Tjänstepensionsavtalen skapar betydande problem för ambitionen att förlänga den yrkesverksamma perioden i livet, konstateras i en ny rapport från ISF.

Genom tjänstepensionerna har stora grupper möjlighet att helt eller delvis gå i förtida ålderspension. Arbetsgivaren har dessutom möjlighet att ge avgångspension till äldre anställda eller på annat sätt pensionera äldre. Rapporten från ISF belyser systemeffekterna av de avtalade pensionsförmånerna och arbetsgivarens kostnader för äldre arbetskraft. Den visar att kostnaderna för de avtalade förmånerna under vissa förutsättningar ökar mer än proportionellt mot den anställdas ålder och lön.

– Premiekonstruktionen medför att lönekostnaderna blir höga för en arbetsgivare med jämförelsevis många äldre, välbetalda anställda, menar Daniel Hallberg, utvärderingschef vid ISF och författare till rapporten. Arbetsgivaren kan frestas att erbjuda avgångspension för att kunna byta ut äldre arbetskraft mot yngre. Avgångspension subventioneras dessutom till vissa delar av kollektivet och genom förmånliga skatteregler.

– En annan systemeffekt är att avtalens utformning kan minska rörligheten på arbetsmarknaden bland äldre arbetskraft, menar Daniel Hallberg. Detta eftersom kostnaderna för förmånerna i de förmånsbestämda delarna i hög utsträckning belastar den sista arbetsgivaren.

Ytterligare hinder mot fortsatt arbete efter 65 års ålder är att avtalen förutsätter en ordinarie pension vid 65 års ålder, och att det kan vara oförmånligt för anställda att minska arbetstiden under åren närmast före pensioneringen. Rapporten illustrerar vikten av att se samtliga pensionsförmåner i ett sammanhang, när de offentliga systemens utformning diskuteras.

Delar av rapporten finns även publicerad i Pensionsåldersutredningens delbetänkande (SOU 2012:28).
 

Rapport   2012:10

Rapporttitel

Lönekostnader för äldre och drivkrafter till förtida ålderspensionering

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.