Sök på webbplatsen

Hanteringen av återkrav kommer i skymundan

Pressmeddelande 25 februari 2014

Både Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens hantering av återkrav har haft problem med långa handläggningstider och kvaliteten i besluten. Det framkommer i en granskning gjord av Inspektionen för socialförsäkringen (ISF). En förklaring är att utbetalningar prioriteras högre.

Återkrav ställer höga krav på kunskap om både återkravsbestämmelserna och om de förmåner som återkraven gäller. Här behöver handläggarna bättre förutsättningar för sitt arbete.

Det finns utrymme för förbättringar också när det gäller likabehandling av och kommunicering med de försäkrade. De får inte alla gånger sin sak individuellt prövad och inte heller tillräcklig information för att kunna tillvarata sin rätt.

Myndigheterna behöver öka sin kunskap om vad som orsakar felen genom mer heltäckande statistik, mer systematisk återkoppling och användning av den information som framkommer i återkravshandläggningen.

– Det är viktigt att myndigheterna ger handläggarna ett bra stöd i utredningen av återkrav och att man tar tillvara deras kunskap om varför felutbetalningar sker säger projektledaren Charlotta Örn.

För att minska antalet återkravsärenden har båda myndigheterna valt att inte utreda alla felutbetalningar. Färre felutbetalningar är en bättre väg att gå, menar ISF. Det bidrar också till legitimiteten i socialförsäkringen och förtroendet för myndigheterna.

Rapport   2014:3

Rapporttitel

Återkravshandläggning på Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.