Sök på webbplatsen

Handläggarnas attityder till regelverket påverkar sjukfrånvaron

Pressmeddelande 29 januari 2014

Ju mer legitima, effektiva och rättssäkra handläggarna tycker att reglerna i sjukförsäkringen är, desto kortare blir sjukfallen. Det konstaterar ISF i en ny rapport där författarna har studerat hur handläggarnas attityder i olika frågor påverkar handläggningen och sjukskrivningstiderna.

Resultaten visar att sjukskrivna som tilldelas en handläggare som tillhör de 25 procent mest positiva till reglerna är sjukskrivna i genomsnitt cirka 3 dagar, eller 1,5 procent, mindre än de som tilldelas en handläggare som tillhör de 25 procent minst positiva. Även en positiv inställning till att nå uppsatta verksamhetsmål leder till kortare sjukskrivningar.

- En relativt positiv syn på Försäkringskassans utredningsmetoder leder däremot till att sjukfallen blir längre. Det beror sannolikt på att utredningarna används för ofta, säger Pathric Hägglund som är en av rapportförfattarna.

Handläggarnas betydelse

Resultaten pekar på vikten av Försäkringskassans interna arbete med att upprätta gemensamma etiska riktlinjer och normer i handläggarnas dagliga arbete. De pekar också på betydelsen av att politiska beslutsfattare förankrar förändringar av regler innan införande för att de ska ges möjlighet att verka fullt ut.

- Att handläggningen skiljer sig åt mellan handläggare är oundvikligt. Resultaten visar varför skillnader uppstår och kan på så vis ge vägledning om hur man bör arbeta för att sjukförsäkringen ska bli mer effektiv och rättssäker, säger Pathric Hägglund.

Underlag

I rapporten har svaren från en enkätundersökning bland Försäkringskassans handläggare kopplats samman med uppgifter om hur dessa har agerat i olika ärenden, och hur långa sjukfallen har blivit. Undersökningsperioden avser 2010 -11.

Rapport   2014:1

Rapporttitel

Effekterna av handläggarnas attityder på sjukskrivningstiderna

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.