Sök på webbplatsen

Gränsöverskridande situationer behöver få högre prioritet

Pressmeddelande 28 mars 2018

Risken för felaktiga utbetalningar till personer som är eller har varit i utlandet, så kallade gränsöverskridande situationer, kan både leda till att människor får fel ersättning, att statens utgifter ökar och att legitimiteten för socialförsäkringen minskar. Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten behöver därför prioritera gränsöverskridande situationer mer. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) som på uppdrag av regeringen har analyserat hur myndigheterna arbetar för att identifiera och reducera risker för felaktiga utbetalningar i gränsöverskridande situationer.

– Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten behöver ta reda på omfattningen av felaktiga utbetalningar för att kunna bedöma hur kontroller i gränsöverskridande situationer ska prioriteras i relation till myndighetens övriga uppdrag, säger Niklas Österlund, projektledare.

I takt med att den internationella rörligheten ökar blir Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens arbete för att kontrollera de ärenden som rör gränsöversskridande situationer allt viktigare. En av de främsta utmaning­arna för myndigheterna är att identifiera ärenden som rör gräns­över­skrid­ande situationer. Här visar ISF:s granskning att myndigheterna oftare skulle behöva samla in ny information som kan påverka vilken rätt till ersättning som den enskilde har.

– Det är svårt för den enskilde att avgöra under vilka förutsättningar man kan och inte kan ta med sig förmåner utomlands. Myndigheterna behöver på fler sätt än idag sprida information om skyldigheten för enskilda att anmäla förändringar till myndigheterna, säger Niklas Österlund, projektledare för granskningen.

Regelverket som påverkar om en person omfattas av svenskt social­för­säk­ringsskydd är komplicerat. Därför är det också viktigt att myndig­heterna genomför kontroller och inte förlitar sig på att enskilda anmäler om de flyttar eller börjar arbeta utomlands.

 Sammanfattning

 Rapporten i korthet (2 sidor)

Hela rapporten finns även att läsa och ladda ner online. Se länk till höger på sidan.

Rapport   2018:6

Rapporttitel

Risker för felaktiga utbetalningar vid gränsöverskridande situationer

Kontaktperson

08-58 00 15 00

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.