Sök på webbplatsen

Försvagad controllerroll i Försäkringskassans nya styrning

Pressmeddelande 31 mars 2015

En controller i Försäkringskassan har i dag en ny arbetssituation, i och med att styrningen i myndigheten har ändrats. Det visar en studie gjord av forskare vid Stockholms universitet och Handels-högskolan i Stockholm på uppdrag av Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

De senaste årens förändringsarbete inom Försäkringskassan har inneburit att controllrar har blivit mer av bollplank som kan anlitas vid behov. Genom omorganiseringar, minskad siffer- och detaljstyrning och ökad kundorientering har deras inflytande över styrningen minskat. Vissa mätningar och analyser som tidigare var centrala arbetsuppgifter för controllern har delvis tagits över av andra inom myndigheten.

Det finns både möjligheter och risker med den nya styrningen. Å ena sidan får fler vara delaktiga i styrningsarbetet, vilket kan skapa engagemang, motivation och kreativitet. Å andra sidan kan det upplevas som svårt för de nya grupper som inkluderas i styrningen att ta fullt ansvar för den.

– Den nya inriktningen på styrningen verkar ibland ha resulterat i ett limboliknande tillstånd, säger Maria Mårtensson, en av forskarna bakom rapporten. Varken controllrar, chefer eller medarbetare vet vad som är styrande.

Studien pekar på en splittrad styrning. Risk finns att effektiviteten försämras och att principen om likabehandling äventyras när handläggarteam med liknande problem löser dem oberoende av varandra och på olika sätt. Andra tänkbara problem är bristande mät- och metodkunskaper på lokala kontor där man börjat göra egna kundmätningar.

Rapport   2015:2

Rapporttitel

Controllerrollen i Försäkringskassans nya styrning

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.