Sök på webbplatsen

Förslag om gemensamt språk i Försäkringskassans beslut om vårdbidrag

Pressmeddelande 29 augusti 2013

Många av socialförsäkringens förmåner bygger på bedömningar av de handläggare som ska fatta beslut. Kravet på individuella bedömningar kan kollidera med kravet på att lika fall behandlas lika. I en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) föreslås en gemensam struktur och en standardiserad terminologi för Försäkringskassans utredningar om vårdbidrag, som skulle kunna minska riskerna för omotiverade skillnader i besluten.

I rapporten har utredningar i ärenden om vårdbidrag översatts till struktur och språk enligt Världshälsoorganisationens Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, barn- och ungdomsversionen (ICF-CY). Genom att använda ICF-CY skulle Försäkringskassan kunna säkerställa att information om de mest betydelsefulla faktorerna för hur en individ fungerar i sin miljö inte utelämnas. Det kan också bidra till att endast relevant information samlas in, och Försäkringskassan skulle därigenom kunna spara tid i handläggningen.

— Dessutom kan ICF-CY:s struktur och språk förtydliga hur vård-och tillsynsbehovet bedöms och då förenkla kommunikationen inom Försäkringskassan och med andra berörda, till exempel sjukvården, skolan och föräldrarna, säger projektledaren Cecilia Enström Öst.

Av ISF:s rapport framgår att det finns skillnader i nivå på vårdbidraget mellan regioner, mellan pojkar och flickor och utifrån mottagarens socioekonomiska tillhörighet. Med ett gemensamt språk i utredningarna om vårdbidrag skulle det vara möjligt att med större precision analysera sådana skillnader, det vill säga om skillnaderna i nivån på vårdbidrag beror på tillsyns- och vårdbehovet eller har andra orsaker.
Sedan länge bedriver Försäkringskassan ett utvecklingsarbete i syfte att öka rättssäkerheten i handläggningen av vårdbidrag. ISF:s rapport är ett bidrag till detta utvecklingsarbete.

Rapport   2013:12

Rapporttitel

Att tala samma språk

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.