Sök på webbplatsen

Försäkringskassans styrning av arbetet med mänskliga rättigheter behöver bli mer systematiskt

Pressmeddelande 5 december 2014

Regeringens ambition är att säkerställa full respekt för de mänskliga rättigheterna (MR) i Sverige. Försäkringskassan är en viktig myndighet i det arbetet. Enligt en granskning som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har gjort behöver Försäkringskassan bli mer självständig och mindre beroende av regeringens initiativ i sitt MR-arbete.

Med mänskliga rättigheter avses dels främjandet av olika perspektiv, såsom jämställdhets-, funktionshinders- och barnrättsperspektivet, dels förbudet mot diskriminering. ISF:s granskning visar att olika satsningar görs från Försäkringskassans sida och att fokus ligger på att främja likabehandling. Försäkringskassans arbete varierar på flera områden i intensitet och ambitionsnivå. Störst uthållighet har Försäkringskassan visat när det gäller styrningen av arbetet på funktionshinderområdet, medan barnrättsperspektivet har haft en mer undanskymd roll.

– För att undvika att ambitiösa satsningar ebbar ut är det viktigt att Försäkringskassan självständigt fortsätter att driva sina åtaganden även under perioder när de får minskad uppmärksamhet av regeringen, säger Susanne Eriksson, rapportens författare.

För att åstadkomma detta anser ISF att det krävs ett mer systematiskt arbetssätt från Försäkringskassans sida där målen konkretiseras och kopplas till verksamheten.

Rapport   2014:27

Rapporttitel

Försäkringskassan och mänskliga rättigheter

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.