Sök på webbplatsen

Försäkringskassans handläggningstider kan kortas med bättre köhantering

Pressmeddelande 30 september 2010

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) visar i en ny rapport hur köteori och matematiska modeller kan användas för att effektivisera Försäkringskassans köhantering. Det gäller både ur de försäkrades och ur Försäkringskassans perspektiv. Om handläggningen drar ut på tiden, kan de försäkrade hamna i ett utsatt ekonomiskt läge. Samtidigt ökar kostnaderna för Försäkringskassan, när försäkrade ringer och undrar hur det går med deras ärenden.

Det ställs därför stora krav på flexibilitet i organisationen när man drabbas av toppar i inflödet av enden. Det finns annars en risk att hamna i en ond cirkel, där arbetstiden per ärende ökar och handläggningstiderna blir ännu längre.
I granskningen har ISF studerat exemplet tidig bedömning inom sjukförsäkringen. Analysen tyder på att handläggningstiderna kan minskas betydligt, om handläggarna aktivt bevakar de ärenden där beslutsunderlaget är ofullständigt. En annan viktig slutsats är att försäkrade med höga väntekostnader, framför allt hushåll med låga inkomster, kan prioriteras utan nämnvärda effekter på övriga försäkrade.

Hur köer ska hanteras är en fråga för stora delar av Försäkringskassans verksamhet men även generellt inom statsförvaltningen. Modeller för köhantering kan användas på många håll för att uppnå effektivare användning av statens resurser.

 

Rapport   2010:7

Rapporttitel

Effektiv köhantering

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.