Sök på webbplatsen

Försäkringskassans handläggning av sjuk-penning olika för kvinnor och män

Pressmeddelande 15 november 2013

På uppdrag av regeringen har Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) granskat Försäkringskassans styrning och handläggning av sjukförsäkringsärenden ur ett jämställdhetsperspektiv. Bakgrunden är att skillnaderna i sjukfrånvaron mellan kvinnor och män har ökat. ISF:s granskning visar att handläggningen av sjuk-penning skiljer sig mellan kvinnor och män och att jämställdhetsperspektivet har en undanskymd roll hos Försäkringskassan.

Ett av granskningens huvudsakliga resultat visar att det finns skillnader mellan kvinnor och män i Försäkringskassans handläggning av sjukpenning. Försäkringskassan genomför utredningar och insatser i något högre grad för kvinnor än för män. 

– Det behöver i sig inte betyda att Försäkringskassans handläggning sker på ett sätt som medför omotiverade skillnader mellan kvinnor och män, men för Försäkringskassan kan det vara värt att uppmärksamma skillnaderna i sitt fortsatta arbete med att säkerställa en jämställd handläggning, säger Susanne Eriksson, projektledare på ISF.

Ett annat resultat är att Försäkringskassans uppdrag att integrera jämställdhetsperspektivet i sin verksamhet inte uttrycks i den interna styrningen. Jämställdhetsperspektivet som begrepp har i det närmaste försvunnit ur centrala styrdokument.

– Försäkringskassan behöver därför i sin styrning synliggöra jämställdhetsperspektivet och konkretisera vad det innebär för handläggningen av sjukpenning, säger Susanne Eriksson.

Rapport   2013:16

Rapporttitel

Försäkringskassans handläggning av sjukpenning ur ett jämställdhetsperspektiv

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.