Sök på webbplatsen

Försäkringskassans arbete med riktade kontroller

Pressmeddelande 26 mars 2018

Kontrollmetoder som är både träffsäkra och behandlar alla lika utifrån risk för fel har stora förutsättningar att vara effektiva, om de används i tillräcklig omfattning. Därför finns det ett potentiellt stort värde för socialförsäkringen om metoderna kan vidareutvecklas och förfinas. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) som på regeringens uppdrag har analyserat Försäkringskassans modeller för riskbaserade kontroller ur ett träffsäkerhets-, effektivitets- och rättssäkerhetsperspektiv.

Försäkringskassan har ett viktigt uppdrag i att motverka felaktiga utbetalningar och att stoppa fusk. Med stor tillgång till information om de försäkrade och användning av metoder för att söka mönster ökar förutsättningarna för att genomföra uppdraget, men det ställer också rättsliga krav. Utformningen av lagstödet måste övervägas noggrant så att den rättsliga regleringen ser till att de riskbaserade kontrollerna inte leder till för stora ingrepp i den personliga integriteten.

ISF rekommenderar därför regeringen att utreda hur kontroller kan genomföras på ett integritetssäkert sätt. ISF menar också att myndigheter som använder sig av riskbaserade kontroller redan när kontrollerna införs och sedan kontinuerligt, måste överväga vilka rättsliga risker som kan finnas med arbetssättet och hur myndigheterna ska hantera dem.

- Metoder som är både träffsäkra och behandlar alla lika utifrån risk har stora förutsättningar att vara effektiva, om de används i tillräcklig omfattning. Därför finns det ett potentiellt stort värde för socialförsäkringen om metoderna kan vidareutvecklas och förfinas, säger Elisabeth Frid, projektledare

Utifrån analysen kan ISF konstatera att Försäkringskassans riskbaserade kontroller är betydligt mer träffsäkra i jämförelse med övriga kontrollalternativ. Men vissa korrigeringar kan behövas för att öka kontrollernas effektivitet och för att garantera att metoderna ger likabehandling. Alla personer som gör fel måste ha en reell risk att bli utvalda för kontroll.

 Sammanfattning

 Rapporten i korthet (2 sidor)

Hela rapporten finns även att läsa och ladda ner online. Se länk till höger på sidan.

Rapport   2018:5

Rapporttitel

Profilering som urvalsmetod för riktade kontroller

Kontaktperson

08-58 00 15 00

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.