Sök på webbplatsen

Försäkringskassans anställda intervjuade om sitt arbete i stor enkät

Pressmeddelande 13 juni 2013

De nya reglerna i sjukförsäkringen 2008 har inneburit stora förändringar för allmänheten, men också för handläggarna vid Försäkringskassan. Försäkringskassans organisation har också förändrats. Hur handläggarna ser på sitt arbete och sin roll som tjänsteman vid Försäkringskassan presenteras i dag i en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

 Resultaten bygger på en enkät som genomfördes bland handläggare av sjukförmåner på Försäkringskassan 2012.Hälften av handläggarna anser att rehabiliteringskedjans regelverk är tydligt, men bara ett fåtal att det är flexibelt. Omkring 30 procent av handläggarna anser att rehabiliteringskedjan i stor utsträckning är legitim, effektiv och rättssäker, medan färre än 10 procent anser det i liten utsträckning. Vissa handläggare säger sig vara styrda av formulerade mål och resultatkrav, medan andra vill hitta situationsanpassade lösningar som anknyter till den försäkrades situation.

- Handläggarna är olika varandra i viktiga avseenden, och det har betydelse för hur de ser på det dagliga arbetet. Försäkringskassan måste ta hänsyn till att handläggarna fungerar olika, säger projektledare Nina Granqvist.

De handläggare som är negativa till Försäkringskassan är ofta också kritiska till regelverk och rutiner i handläggningen. En slutsats är att det kan vara svårt att påverka hur man arbetar om Försäkringskassan samtidigt inte lyckas förändra synen på myndigheten som sådan.

Rapport   2013:9

Rapporttitel

Att handlägga sjukförsäkringen

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.