Sök på webbplatsen

Försäkringskassan omprövar inte rätten till assistansersättning i tid

Pressmeddelande 25 juni 2012

Endast var tredje beslut om assistansersättning omprövas av Försäkringskassan inom rätt tid. Tiden mellan tvåårsomprövningarna beror på vilket lokalt försäkringscenter (LFC) den försäkrade tillhör. Dessutom följs inte rådande rättspraxis vid alla LFC. Det visar en granskning som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) genomfört.

Försäkringskassan ska enligt lag ompröva rätten till assistansersättning två år efter senaste prövningstillfället. ISF har granskat hur Försäkringskassans arbete med tvåårsomprövningarna har hanterats under perioden 2005-2011.

ISF konstaterar att tvåårsomprövningarna länge varit en lågt prioriterad aktivitet inom Försäkringskassan. Dessutom finns det skillnader mellan olika LFC. Besluten har olika varaktighet, utredningarna genomförs på olika sätt och underlagen som besluten grundas på varierar också.

Under den granskade perioden förändrades rättspraxis efter en dom i regeringsrätten. Domen innebär att Försäkringskassan måste utreda rätten till assistansersättning mer grundligt. ISF:s granskning visar att inte alla LFC anpassat sig till det nya utredningssättet.

– Rådande rättspraxis tillämpas inte på alla LFC, säger Bessam Saleh, utredare vid ISF. Det innebär att möjligheten att behålla assistansersättningen vid en tvåårsomprövning beror på var man bor.

Försäkringskassan har under senare år lagt resurser på att standardisera handläggning och bedömningar, men granskningen visar att ytterligare arbete krävs.
 

Rapport   2012:13

Rapporttitel

Tvåårsomprövningar av assistansersättning

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.